czwartek, 30 czerwca 2016

Środki oburzające - Robert Konca

groteskowy kapłan w randze ministra
g
łosił swoje wizje pod figurą Chrystusa
przywiezion
ą przez wojsko

obok sta
ł żołnierz z karabinem
zwie
ńczonym długim bagnetem
dr
żącym niebezpiecznie blisko
Jego boku

pomy
ślałem o burzy
która powinna to sko
ńczyć
o burzy tak gniewnej
jakby Kto
ś z hukiem
przewraca
ł się w niebie
przyznaję że byłem
wysoki s
ądzie
pod wp
ływem
środków oburzających

Robert Konca

Google+ Followers

Obserwatorzy

z cyklu "Twarze greckie"

z cyklu "Twarze greckie"
Iza Staręga
statystyka