czwartek, 20 grudnia 2012

Wiersze na koniec świata: KOD BINARNY-Robert Konca( z listów człowieka do Boga )
 Być może to ostatni list.

Zdążyłem poznać piękno świata.
Widziałem też, jak płynie czarna krew
ze stygmatów pierwotnej skazy.

Czasem się zastanawiam,
jak to się skończy.
Potop okazał się nieskuteczny;
był raczej alegorycznym kaprysem.
Więc może ogień
z nieba lub spod ziemi,
albo jakaś grawitacyjna sztuczka,
która wszystkie możliwości
zwiąże w martwym punkcie;
tryb przyspieszony w mgnieniu duszy,
czy symfonia apokalipsy –
z partyturą znaków
na niebie i ziemi
rozpisaną na lata,
aż umysł z codziennych zniekształceń
wysnuje wizję kresu
i dozna łaski zerojedynkowej
w wysokiej rozdzielczości... 

Wiesz, że pytam
z czystej ciekawości,
zbyt wierzący,
by użyć modlitwy,
w swej kruchości zbyt twardy,
by narzekać,
że pożegnam ten świat
tak, jak go przywitałem :
krzykiem i zdumieniem.

Robert Konca


Robert Konca - autor dwóch zbiorów poezji: Herezje(1996) i Eter(2006). Publikował w Sycynie, Krzywym Kole Literatury, Bazarze Poetyckim, Templum Novum, Siedleckim Nieregularniku Literackim, Gazecie Wyborczej, Nieznanym Świecie, Kwartalniku Kulturalnym "Kozirynek", Antologii Słów i Obrazów "Obserwatorium" i Rzekach epizodycznych. Założyciel nieformalnego stowarzyszenia poetów Klub im. Julio Cortazara.     

Google+ Followers

Obserwatorzy

z cyklu "Twarze greckie"

z cyklu "Twarze greckie"
Iza Staręga
statystyka